Menu Content/Inhalt
Start
O Programie GLOBE PDF Drukuj Email
09.10.2008.

 Image

Program GLOBE w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku

 

Postanowiliśmy wprowadzić Program GLOBE w naszej szkole, bo uznaliśmy  że jest atrakcyjny, i to z kilku powodów. Oto one:

1.     Wykonujemy podstawowe  i względnie proste, ale jednak badania, pomiary i obserwacje naukowe,

2.     Poprzez pracę badawczą zdobywamy informacje o stanie środowiska, lub choćby niektórych jego elementów, w naszym bezpośrednim otoczeniu,

3.     Mamy satysfakcję współtworzenia ogólnoświatowej bazy danych, na podstawie których naukowcy będą próbowali uchwycić prawidłowości i aktualne tendencje zmian zachodzących w środowisku w skali globalnej,

4.     Realizację Programu postrzegamy jako nie tylko pożyteczny, ale ciekawy i przyjemny sposób spędzania czasu.

 

 W poprzednich latach od 2005 roku w ramach GLOBE prowadzone były już badania wód oraz pomiary atmosferyczne. W tym roku będą kontynuowane. W przyszłości zamierzamy stopniowo rozszerzać zakres naszych badań. Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych uczniów, którzy chcieliby mieć swój wkład w realizację Programu GLOBE w naszej szkole.

 

Joanna Foszner

Adam Nowak

 

 

 

Kilka słów o Programie GLOBE

     Program GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) jest międzynarodowym programem, który skupiając uczniów, nauczycieli i naukowców umożliwia poznawanie globalnych problemów środowiska. W ramach Programu w 109 krajach świata, funkcjonuje sieć ponad 19000 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, badających problemy ekologiczne środowiska oraz dzielących się informacjami z tego zakresu z całą międzynarodową społecznością.

    Wszystkie te działania są prowadzone pod kierunkiem specjalnie przeszkolonych dla potrzeb Programu nauczycieli, utrzymujących ścisły kontakt z koordynatorem krajowym, odpowiedzialnym za zarządzanie Programem, wspomaganie merytoryczne i organizacyjne oraz tworzenie warunków sprawnej jego realizacji i rozwoju w naszym kraju.

    Zainteresowane szkoły mające dostęp do sieci Internet, przeprowadzają obserwacje dotyczące pokrycia terenu, sezonowości, a także prowadzą pomiary wybranych wskaźników klimatycznych, hydrologicznych i glebowych. Uzyskane wyniki zestawiane na specjalnych formularzach przesyłane są drogą internetową bazy danych Programu.

Misję Programu GLOBE można zdefiniować w trzech następujących punktach:

1.     Kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez aktywne uczestnictwo w ochronie środowiska naturalnego.

2.     Podnoszenie umiejętności badawczych młodzieży w zakresie fizyki, chemii, biologii, geografii i matematyki.

3.     Propagowanie naukowego podejścia do badania zajwisk przyrodniczych 

    W związku ze wzrastającą liczbą szkół w Polsce mających dostęp do sieci Internet istnieje możliwość systematycznego rozszerzania zasięgu Programu. Uczestnictwo w Programie stwarza możliwość otrzymywania unikalnych danych dotyczących różnorodnych parametrów środowiska, pochodzących z zasobów NASA i innych amerykańskich agencji rządowych. Strona amerykańska dostarcza gotowe oprogramowanie służące wprowadzaniu danych pozyskanych przez młodzież w wyniku badań, prowadzonych według najnowszych metod naukowych i obowiązujących światowych standardów, uwzględnionych i zawartych w Przewodniku metodycznym Programu GLOBE. Nawiązywanie międzynarodowych kontaktów, sprawna komunikacja i umiejętność przesyłania i pozyskiwania danych poprzez Internet, sprzyja także tworzeniu społeczeństwa informacyjnego.

 

(Informacje ze strony www.gridw.pl)

 

 

Zmieniony ( 10.10.2010. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »