Menu Content/Inhalt
Niepodległa PDF Drukuj Email
Redaktor: admin_an   
02.10.2018.
 

Image

 

Program „Niepodległa” – aktualności:

    

Image

W III Liceum Ogólnokształcącym im. K. Kosińskiego w Kłobucku zakończyła się realizacja projektu edukacyjnego MEN „Godność, Wolność, Niepodległość”

257 szkołom i placówkom oświatowym w Polsce (na 2 500 złożonych wniosków) przyznano dofinansowanie na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach projektu „Godność, Wolność, Niepodległość” w ramach programu wieloletniego „Niepodległa”. Wśród wyróżnionych szkół znalazło się kłobuckie liceum - III Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Kosińskiego w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku.

Szkoła otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 13 000zł, z czego dotacja z MEN wynosiła 10 000zł, pozostałe środki pochodziły z organu prowadzącego.  Środki przeznaczono na organizację wystawy pamiątek (zgromadzonych, pogrupowanych i opisanych przez uczniów) związanych z odzyskaniem oraz budową przez Polskę niepodległości, organizację wycieczki patriotycznej, związanej tematycznie z  wydarzeniami historycznymi, postaciami oraz polskimi osiągnięciami z okresu II Rzeczypospolitej oraz na realizację innych działań dodatkowych związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Celem projektu było uczestnictwo w działaniach związanych z uczczeniem setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, realizacja przedsięwzięć związanych z edukacją patriotyczną i obywatelską dzieci, młodzieży i dorosłych powiatu kłobuckiego, poprzez włączenie ich we wspólne świętowanie obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, kształtowanie postaw opartych na wspólnych dla Polaków wartościach, takich jak wolność, godność, solidarność i prawa człowieka.


W ramach projektu zrealizowano szereg działań mających na celu uczczenie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości:

 

Realizację projektu zainaugurował w dniu 03 października 2018 roku wykład pracownika naukowego Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie wprowadzający w tematykę i inspirujący młodzież szkolną do udziału w nim.

W dniach 16 – 17 października 2018 roku odbyła się dwudniowa wycieczka edukacyjna na kielecczyznę ,,Szlakiem Józefa Piłsudskiego i jego legionów” dla 40 zainteresowanych uczniów kłobuckiego liceum. Trasę wycieczki wyznaczały miejsca szczególnie bogate w wydarzenia o znaczeniu ogólnonarodowym, w tym miejsca zmagań zbrojnych w walce o niepodległość prowadzone przez legiony Józefa Piłsudskiego.

W dniu 24 października 2018 roku odbył się jednodniowy rajd pieszo- rowerowy do miejsc pamięci narodowej znajdujących się na terenie powiatu kłobuckiego ,,Marsz ku Niepodległej”. W ramach rajdu uczestnicy oddali hołd poległym w bitwie pod Mokrą – złożyli wieniec pod pomnikiem upamiętniającym bitwę, zwiedzili Muzeum Kultury Przeworskiej i Izby Pamięci Bitwy pod Mokrą oraz wysłuchali prelekcji nt. ,,Pociągi pancerne Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej”. Udali się również do zabytkowego XIII-wiecznego kościółka pw. Św. Szymona i Judy Tadeusza w Mokrej, aby go zwiedzić i wysłuchać opowieści o dziejach tego miejsca, które było świadkiem upadku Rzeczypospolitej i jej wskrzeszenia po I wojnie światowej.

Kolejnym ważnym elementem realizacji projektu była uroczysta akademia z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, która odbyła się w dniu 9 listopada 2018 roku. Akademia została przygotowana w formie montażu słowno-  muzycznego przez uczniów i nauczycieli szkoły dla całej społeczności szkolnej i zaproszonych gości, w tym przedstawicieli instytucji, z którymi szkoła współpracuje. W trakcie akademii – dokładnie o godzinie 1111 wszyscy zgromadzeni odśpiewali cztery zwrotki hymnu Polski, włączając się tym samym w ogólnopolską akcję „Rekord dla Niepodległej”, ogłoszoną przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Ogółem w uroczystości wzięło udział ponad 200 uczestników.

Po uroczystej akademii nastąpiło otwarcie wystawy pamiątek pt.  ,,Drogi do Niepodległej” związanych z odzyskaniem oraz budową przez Polskę niepodległości. Wystawę zorganizowano w formie wykonanych przez uczniów tablic i plansz edukacyjnych z materiałami ikonograficznymi i fotograficznymi zgromadzonymi przez młodzież podczas rajdu pieszego, wycieczki edukacyjnej oraz udostępnionych ze zbiorów prywatnych nauczycieli, uczniów i ich rodzin.  Wystawa została udostępniona do zwiedzania uczniom wszystkich szkół powiatu kłobuckiego, zaproszonym gościom oraz społeczności lokalnej. Ogółem wystawę obejrzało ok. 1000 osób.

Prelekcja z historii połączona z panelem dyskusyjnym na temat „II Rzeczypospolita – od narodzin do upadku” była uzupełnieniem, podsumowaniem i ewaluacją działań podjętych w ramach projektu. Rangę wydarzenia podkreślił udział dra hab. Roberta Majznera – prof. Uniwersytetu Humanistyczno– Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, który w swoim wykładzie poruszył kwestię różnych koncepcji odzyskania niepodległości, roli wielkich Polaków w spełnieniu marzeń kilku pokoleń a także rodzenia się państwowości Rzeczypospolitej, jak i problemów państwa odrodzonego po 123 latach niewoli. 

Włącznie się w realizację działań związanych z obchodami  100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości dostarczyło całej społeczności szkolnej pozytywnych przeżyć oraz emocji stanowiących podstawę do budowania świadomych postaw patriotycznych i obywatelskich.


Image

Wystawa historyczna ,,Drogi do Niepodległej” jest autorskim zamierzeniem młodzieży i nauczycieli Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku, realizowanego na potrzeby projektu ,,Nasza Niepodległa”.

Na wystawie zgromadzono szereg artefaktów o znaczeniu tak historycznym, jak i posiadających znaczny bagaż emocjonalny, co wynika ze zgromadzonych przedmiotów stanowiących nierzadko pamiątki osobiste, znajdujące się w archiwach rodzinnych od pokoleń.

Wystawa składa się z dwóch części: pierwszej – będącej świadectwem czasów walki o niepodległą Polskę, przemawiającą do zwiedzających poprzez przedmioty codziennego użytku, często nie stosowane już dziś, co stanowi dodatkowe źródło wiedzy z zakresu kultury, kultury ludowej i tradycji polskich domów.

Część druga stanowi świadectwa czynnej walki o niepodległość. Eksponaty zgromadzone w tym celu są kopiami bądź oryginałami umundurowania i uzbrojenia żołnierzy Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, którego to postać stanowi przewodni motyw naszej wystawy.

Image

Anturażem dla zasadniczej ekspozycji zbiorów są dwie kolumny, które przedstawiają słupy ogłoszeniowe, oklejone odezwami i rozkazami z lat 1914-1918, będącymi jednocześnie zbiorem materiałów źródłowych do samej epoki, jak i tematu wystawy.

Otwarcie wystawy wzbogaciła obecność uczniów i rodziców ubranych w stroje mieszczan z epoki walki o niepodległą Polskę, czyli lat 1914-1921, co było elementem ożywionej historii, spinającym swoistą klamrą same zbiory, jak i narracje oprowadzających po wystawie.

 

Image

Przypadający w tym roku jubileusz odzyskania przez Polskę niepodległości jest jedyną w swoim rodzaju okazją nie tylko do wspólnego przeżywania i okazywania radości z życia w niepodległym Państwie, ale też do pogłębiania wiedzy na temat tego bezprecedensowego wydarzenia i II Rzeczpospolitej, która wyłoniła się dzięki przywiązaniu Polaków do języka i kultury narodowej, dzięki temu, że nie chcieli zapomnieć o sobie i zrezygnować z własnej tożsamości.

W ramach realizowanego projektu Nasza Niepodległa w dniu 29 listopada odbyła się w naszej szkole prelekcja z historii połączona z panelem dyskusyjnym na temat „II Rzeczypospolita – od narodzin do upadku”. Wykład wygłosił dr hab., prof. UJD w Częstochowie- p. Rober Majzner.

Poruszył on kwestię różnych koncepcji odzyskania niepodległości, roli wielkich Polaków w spełnieniu marzeń kilku pokoleń a także rodzenia się nowej państwowości Rzeczpospolitej, jak i problemów odrodzonego po 123 latach niewoli państwa.

Image

Prelegent zwrócił uwagę słuchaczy także na samą datę - 11 listopada. Dziś spór o to, czy Święto  Niepodległości powinno się obchodzić akurat w dniu 11 listopada, wygasł, ale w  II RP rozpalał polityczne emocje do białości. Pod uwagę brano różne dni z całkowicie różnych ideowo powodów. Wskazywano m.in. na 16 listopada- wtedy Józef Piłsudski, jako tymczasowy naczelnik państwa, notyfikował odrodzenie niepodległej Polski poprzez rozesłanie depesz. To nie było jednak pierwsze ogłoszenie niepodległości Rzeczpospolitej. Rada Regencyjna stojąca wówczas na czele Królestwa Polskiego zrobiła to już 7 października. Była ona jednak władzą ustanowioną przez okupanta. Było więc jasne że nie reprezentuje władzy polskiej, tylko władzę dwóch zaborców – Niemiec i Austro-Węgier, którym nie zależało na odrodzeniu Polski, tylko na polskim rekrucie. Datą forsowaną przez endecję Romana Dmowskiego była zaś data podpisania Traktatu Wersalskiego, czyli 28 czerwca 1919. Trzeba przyjąć dzisiaj, że ustanowienie daty 11 listopada, jako umownej daty odzyskania przez Polskę niepodległości okazało się trafne i pogodziło wszystkich zwaśnionych. Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym, a wybór 11 listopada był nieprzypadkowy. 11 listopada 1918 po kapitulacji Niemiec na froncie zachodnim zakończyła się I wojna światowa.

Image

Prelekcja była uzupełnieniem i podsumowaniem działań podjętych w ramach projektu Nasza Niepodległa. Została przeprowadzona dla całej społeczności szkolnej oraz zaproszonych gości, w tym uczniów szkół podstawowych powiatu kłobuckiego oraz przedstawicieli instytucji, z którymi szkoła współpracuje. W trakcie prelekcji wykorzystano pomoce multimedialne oraz  mapy historyczne zakupione ze środków pozyskanych w ramach projektu.


Image

W dniu 14 listopada 2018 r. delegacja z naszej szkoły: p. Dyrektor Katarzyna Ściebura, mgr Aleksandra Ciesielska oraz 8 uczniów szkoły, uczestniczyła w patriotycznym Koncercie Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Katowickim Mieście Ogrodów – instytucji kultury im. Krystyny Bochenek. Wydarzenie miało związek z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości i realizowane było przez Kuratorium Oświaty w Katowicach pod hasłem „Polska to jest wielka rzecz!” (Stanisław Wyspiański).

Image

 Śląski Kurator Oświaty, p. Urszula Bauer, zaprosiła przedstawicieli szkół, które szczególnie zaangażowały się w uroczystości rocznicowe. Nasza szkoła znalazła się w tym zaszczytnym gronie za szereg działań patriotycznych, między innymi podejmowanych w ramach realizacji projektu MEN Wolność, Godność, Niepodległość.

Image

Dodatkowym wyróżnieniem dla naszych uczniów była możliwość bezpośredniego kontaktu z artystami, gdyż zostali oni poproszeni przez organizatorów o wręczenie kwiatów.

 

Image

Dnia 9 listopada 2018 r. w naszej Szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Dokładnie o 11.11 wszyscy zgromadzeni odśpiewali cztery zwrotki hymnu Polski, włączając się tym samym w ogólnopolską akcję „Rekord dla Niepodległej”, ogłoszonej przez Minister Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Następnym punktem uroczystości była część artystyczna. Scenariusz montażu słowno-muzycznego obejmował treści historyczne, pieśni i wiersze. W bardzo ciekawy i obrazowy sposób przedstawiono losy naszej Ojczyzny, począwszy od zaborów, a skończywszy na roku 1918. Największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za Ojczyznę. Uczniowie recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Uwagę przyciągała także przepiękna patriotyczna dekoracja.

Image

Akademia zorganizowana została w ramach realizowanego przez naszą szkołę projektu MEN Wolność, Godność, Niepodległość.

To ważne wydarzenie patriotyczne pozostanie na długo w pamięci społeczności szkolnej. Niech będzie refleksją nad znaczeniem niepodległości.

Po części artystycznej odbyło się uroczyste otwarcie wystawy historycznej : Drogi do Niepodległej”, zrealizowana w formie ekspozycji  dokumentującej wysiłek Polaków w walce o odzyskanie niepodległości i odbudowę niepodległej Polski.

 

Image

Rajd ku Niepodległej

W środę 24 października 2018 roku młodzież Zespołu Szkół nr 3 i Szkoły Podstawowej nr 2 w Kłobucku odbyła marsz pieszo-rowerowy w ramach projektu ,,Nasza Niepodległa”, realizowanego przez naszą szkołę.

Młodzież i dzieci przebyły trasę z miejsca swej nauki, czyli Kłobucka, by spotkać się  pod pomnikiem Bitwy pod Mokrą. Przybyli uczcili minutą ciszy pamięć poległych na polu bitwy pod Mokrą, złożono kwiaty i zapalono znicze pod pomnikiem.

Image

W dalszej części rajdu młodzież i dzieci udały się do zabytkowego, XVIII-wiecznego  kościółka pw. św. Szymona i Judy Tadeusza, aby zwiedzić go i wysłuchać opowieści o dziejach tego miejsca, które było świadkiem upadku Rzeczypospolitej i jej wskrzeszenia po I wojnie światowej. W czasie bitwy pod Mokrą 1 września 1939 roku, kościół ten znalazł się zaś w samym centrum walk Niemców i ułanów Wołyńskiej Brygady Kawalerii.

Następnie grupa rajdowa udała się do Muzeum Kultury Przeworskiej i Izby Pamięci Bitwy pod Mokrą, gdzie  przybyli zwiedzili pod okiem kustoszy wystawę okolicznościową, dotyczącą historii bitwy pod Mokrą.

Image

Wykład pracowników muzeum na temat przebiegu bitwy i udziału w niej polskich pociągów pancernych znacząco wzbogacił wiedzę uczniów i rozbudził w niektórych żyłkę historyczną, co z pewnością okaże się pomocnym w dalszej ich edukacji.


 

Image

W związku z jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości Powiat Kłobucki zorganizował konkurs historyczny adresowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem było poszerzenie i utrwalenie wiedzy na temat drogi Polski do niepodległości, upamiętnienie i uczczenie wydarzeń oraz osób z nimi związanych, ze szczególnym uwzględnieniem ziemi kłobuckiej. Patronat honorowy nad konkursem objął Zarząd Powiatu Kłobuckiego.

Więcej o konkursie – TUTAJ

Galeria - TUTAJ

 

Image

W dniach 16-17 października 2018 r. uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Kłobucku wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce patriotycznej Szlakiem Józefa Piłsudskiego i jego Legionów, zorganizowanej w ramach projektu edukacyjnego MEN: Godność, Wolność, Niepodległość. Trasę wycieczki wyznaczały miejsca szczególnie bogate w wydarzenia o znaczeniu ogólnonarodowym, miejsca zmagań zbrojnych w walce o niepodległość – wyruszyliśmy w okolice Kielc.

Pełna relacja z wycieczki – TUTAJ

Galeria - TUTAJ

 

KOMUNIKAT

dotyczący wystawy pamiątek

11 listopada już niebawem, a z nim 100 rocznica odzyskania niepodległości. W związku z realizowanym przez naszą szkołę projektem „Godność, wolność, niepodległość” będziemy organizować wystawę pt. Drogi do niepodległości. Zapraszamy więc wszystkich do udostępnienia nam swoich pamiątek z lat 1914 - 1939. Prosimy poszukać starych dokumentów, przedmiotów, fotografii związanych tematycznie z projektem i o ich wypożyczenie na czas trwania wystawy.

Chcielibyśmy poznać i pokazać wszystkim rzeczywistość tego okresu.

Cieszmy się wspólnie tym radosnym świętem!

*Pamiątki zbieramy do końca października

 

Konkurs „A Polska winna trwać wiecznie”

Image

W dniu 11.10.2018 w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku odbył się etap szkolny Powiatowego Konkursu Wiedzy o 100-letniej Historii Polski Niepodległej ,,A Polska winna trwać wiecznie”. W konkursie wzięło udział 19 uczniów naszego liceum. Do dalszej fazy, powiatowej, przeszło 5 najlepszych uczniów, którzy zdobyli największą ilość punktów: Piotr Sośniak, Kinga Kasperczak, Piotr Łyko, Alicja Długosz oraz Sylwia Dymarczyk.

Gratulujemy i życzymy powodzenia w finale!

    

Wykład dra Piotra Witkowskiego „Sen o Niepodległej” 3.10.2018

Image

Image

Image

Image

Image

 

ZAPROSZENIE

W dniu 3 października w Zespole Szkół nr 3 w Kłobucku,  o godz. 10.45, w sali gimnastycznej, odbędzie się wykład historyczny pt. ,,Sen o Niepodległej”.

Celem wykładu jest  pokazanie zainteresowanym tła historycznego, ekonomicznego i społecznego formowania się i rozwoju II Rzeczypospolitej.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, dorosłych i młodzież, z terenu Powiatu Kłobuckiego.

 
 
Zmieniony ( 23.12.2018. )
 
następny artykuł »